Ønsker du/I at se vores lokaler, så er det muligt for jer. 

I har mulighed for, at bevæge jer rundt i lokalerne på egen hånd ved at sende en mail til mail@havenhojvang.dk, så aftaler vi nærmere hvordan det passer.

Onsdag i lige uger er det også muligt at få en rundvisning. Her vil man mødes kl 16.30, og få en tur rundt på stedet, og slutte af med at kunne stille sprøgsmål. 
Ønsker man sådan en rundvisning skal man sende en mail til mail@havenhojvang.dk, og oplyse hvilken dag, navn, telefonnummer og hvor mange der kommer.